نمایشگاه اسپرتکس

14 الی 17-1401 – نمایشگاه بین المللی، سالن 7 غرفه 20 در این دوره نمایشگاه شرکت دوندگان هوشمند (Smart Runners) سعی بر آن داشت که با ارائه  سرویس خود که سرویسی مبتنی بر پردازش تصویر و جمع آوری دیتا است ، این سرویس دارای دو قسمت نرم افزار و سخت افزار است قسمت سخت افزاری […]