زمین های هوشمند

دیگه فرقی نمی کنه کجا هستی و کجا بازی میکنی اگر عضو زمین های هوشمند بشی میتونی عملکرد خوبت رو به همه دنیا نشون بدی

ایران

پخش ویدیو

کانادا

پخش ویدیو

امارات

پخش ویدیو

فرانسه

پخش ویدیو

بلژیک

پخش ویدیو

اتریش

پخش ویدیو