دومین کنگره تناسب اندام تهران 1402

2nd Physical Preparedness Congress

هفده الی بیست و سه تیر ماه, ساعت ۹ الی ۱۷

A16 تهران، مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو، غرفه

دوربین هوشمند

سنسور فوتبال

هوشمند سازی

باشگاه و آکادمی های ورزشی

فوتبالیست هوشمند

قدم گذاشتن در مسیر حرفه ای ها

فوتبال هوشمند بر پایه

 اینترنت اشیاء و

 هوش مصنوعی